Press Kit

Jumia Press Kit 2018

Co-Founders & CEOs

Sacha Poignonnec
Sacha Poignonnec
Jeremy Hodara
Jeremy Hodara

Logos

Jumia Logo - High res
Jumia Logo - High res
Jumia logo - Low res
Jumia logo - Low res
Jumia logo - PDF
Jumia logo - PDF

Media Assets